Menu toggle

Velkommen

Salgs- og leveringsbetingelser Autoparts24 ApS


1. Generelt


Disse salgs- og leveringsbetingelsene ("Betingelsene") gjelder for kjøp av varer på hjemmesiden www.autopart24.no ("Nettbutikken"), som eies av Autoparts24 ApS ("AP24"). Les nøye gjennom Betingelsene før du legger inn en bestilling. Eventuelt fravik fra Betingelsene kan kun gjøres etter skriftlig avtale med AP24.

2. Priser


Alle priser er oppgitt både med og uten moms. Levering til Norge er alltid inkludert i prisen. Leveringsprisen avhenger av hvilket land du ønsker delen sendt til, og det påløper omkostninger for frakt hvis delen skal leveres til et annet land enn Norge. Den endelige prisen kan derfor først beregnes når det aktuelle landet er oppgitt. Ved forsendelse til land utenfor EU pålegges det toll i henhold til det aktuelle landets gjeldende regler, som det er kundens eget ansvar å sette seg inn i.

Hvis du har konto som næringsdrivende, forbeholder vi oss retten til å debitere det forfalte beløpet med 2 % rente pr. måned ved overskridelse av betalingsfristen. AP24 beholder eiendomsretten til varen inntil hele kjøpesummen inkl. evt. renter og omkostninger er betalt.

3. Bestilling og avtaleinngåelse


Bestilling gjøres i Nettbutikken. Sammenlign reservedelsnumre eller kontakt din lokale bilforhandler for nærmere råd før du gjennomfører kjøpet slik at du unngår feilbestillinger. Hvis du trenger hjelp med kjøpet, kan du kontakte AP24s kundeservice. Åpningstiden for kundeservice fremgår av hjemmesiden.

Når du har bestilt en vare hos AP24, vil du først motta en ordrebekreftelse, og deretter en faktura når betalingen er gått gjennom. Det er imidlertid først inngått en bindende kjøpsavtale når du har mottatt en e post med sporingsinformasjon som bekrefter at delen er sendt fra den pågjeldende leverandøren. Fordi vi ikke selv har varene på lager, kan det hende at varen er utsolgt hos den pågjeldende leverandøren. Derfor er det først inngått en bindende avtale med vår leverandør når varen er bekreftet på lager og sendt derfra.

4. Betaling


Ved betaling med betalingskort er du sikret mot misbruk. AP24 benytter SSL (Secure Locket Layer) i betalingssystemet. Det betyr at data som sendes i forbindelse med kjøp med betalingskort er kryptert, og det er derfor bare kortinnløseren (som f.eks. Bambora eller PayPal) som kan lese dem. Verken AP24 eller våre øvrige samarbeidspartnere har mulighet til å lese dataene. Beløpet for varen trekkes først ved varens avsendelse. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet. AP24 aksepterer følgende betalingsmetoder:
  • PayPal
  • Visa/Dankort
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro Card


5. Levering


Levering skjer til den i kjøpet opplyste leveringsadressen. Det kan ikke foretas fysisk henting av varen. Det fremgår ut fra hver enkelt vare på hjemmesiden når en vare vil leveres. Leveringstiden vil også fremgå av ordrebekreftelsen. Hvis kunden ikke er til stede for å motta en vare som ikke bare kan settes igjen på leveringsadressen, vil varen bli forsøkt levert igjen etter avtale med kunden. Hvis det er avtalt mellom kunden og fraktleverandøren at varen kan settes igjen på leveringsadressen, har kunden selv ansvaret for varen fra den er satt igjen.

Når du mottar varen, skal du straks sjekke at varen er i overensstemmelse med det du har bestilt. Hvis du oppdager mangler ved varen, må du innen rimelig tid kontakte AP24 og forklare hva mangelen er (se punkt 7 om reklamasjonsrett).

Du har plikt til å undersøke varen umiddelbart etter mottak. Hvis varen er blitt skadet under transport, oppfordrer vi deg til umiddelbart etter mottak å kontakte oss og varsle om dette. Dette kan skje enten per telefon på +45 38740448 eller via service@autoparts24.eu.

AP24 er ikke erstatningsansvarlig ved forsinkelser som skyldes force majeure-lignende forhold, inkludert krig, sivile uroligheter, naturkatastrofer, streiker og lockout, sviktende forsyninger av råvarer, brann, beskadigelse av AP24 eller leverandørenes produksjonsapparat, sviktende transportmuligheter, import- eller eksportforhold og enhver annen begivenhet og/eller epidemi som forsinker, begrenser eller gjør det umulig for AP24 å levere varen. AP24 har ikke ansvar for garantier gitt av tredjepart.

6. Bilder og produktbeskrivelser


Alle delene er unike reservedeler som selges enkeltvis på hjemmesiden. Kunden får nøyaktig den varen som er vist på bildene. Det følger ikke med monteringsveiledning, da dette dreier seg om brukte varer.

7. Reklamasjonsrett


Kjøpet ditt er omfattet av Kjøpslovens regler om mangler, herunder reglene om reklamasjon. Reklamasjonsretten omfatter kun den kjøpte varen og ikke løsdeler som eventuelt følger med gratis. For motorer regnes følgende som løsdeler: clutch, turbo, vannpumpe og dyser mm. Hvis delen er defekt eller det er feil i ordren, skal du opprette en reklamasjonssak via AP24s reklamasjonslenke på Nettbutikken under kundeprofilen din. Hvis det er snakk om en brukt vare, må du være oppmerksom på at ikke enhver feil eller slitasje gir rett til reklamasjon. Hvorvidt varen skal anses å være mangelfull vil avhenge av en konkret vurdering.

Hvis du er næringsdrivende, har du 6 måneders reklamasjonsrett. Reklamasjon skal gjøres umiddelbart eller uten unødvendig forsinkelse etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.

Hvis du er forbruker, har du 2 års reklamasjonsrett. Reklamasjon skal skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. 2 måneder regnes alltid som innenfor rimelig tid. Ved berettiget reklamasjon refunderes forsendelsesomkostningene som er forbundet med å sende varen i retur. Hvis reklamasjonen er uberettiget, må du selv dekke forsendelsesomkostninger, herunder våre omkostninger for retur av varen.

AP24 dekker ikke eventuelle kostnader i forbindelse med montering og demontering av vare, herunder verkstedsutgifter

8. Emballering ved returforsendelse av varen


Hvis varen etter avtale med AP24 skal returneres, er det viktig at du emballerer den forsvarlig. Hvis varen ikke er emballert korrekt og skades under transporten, hefter du selv for denne skaden.

AP24 bærer risikoen hvis varen går tapt under returtransporten til vårt lager dersom du har sendt varen i forsvarlig emballasje.

9. Angrerett


Du har rett til å angre på kjøpet innen 30 dager uten begrunnelse. Angreretten utløper 30 dager etter at varen er mottatt. Hvis du velger å angre på et kjøp, må du varsle oss om dette senest 30 dager etter at varen er mottatt. Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post eller opprette en retursak på hjemmesiden vår under profilen din. Hvis du har kjøpt flere varer i én bestilling, kan du velge å angre på kjøpet av noen eller alle varene. Angrefristen er overholdt hvis du sender varsel om angring eller oppretter en retursak før angrefristen er utløpt.

Næringsdrivende har også angrerett, imidlertid kreves det at varen returneres i samme stand og mengde som da varen ble mottatt.

Hvis du er forbruker og ønsker å returnere en vare, hefter du for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten varen fungerer på. Du kan f.eks. ikke montere en motor eller girkasse, og du kan ikke bryte forseglingen/emballasjen på elektroniske komponenter, inkludert elboks, strømfordeler-elboks, abs-elboks, og kontrollboks diverse.

Du må returnere varene uten unødvendig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen du varslet om at du ønsket å benytte angreretten og oppretter retursak. Varen skal sendes tilbake helt frem til lageret som fremgår av returdokumentet, som du får tilsendt når du har opprettet en retursak. Du kan også velge å bruke angreskjemaet som du finner på bunnen av disse vilkårene, men dette er ikke påkrevd.Du må selv dekke omkostningene for returfrakten. Du bærer også selv risikoen for skade eller tap av varen, med mindre du har tilkjøpt vår returfrakt.

Når du angrer et kjøp, refunderer AP24 betalingen til kontoen din så raskt som mulig og senest 14 dager etter ay AP24 har mottatt varselet om at du ønsker å angre. Refusjonen skjer med samme betalingsmåte som ble brukt ved bestillingen (PayPal, konto, betalingskort). AP24 kan imidlertid holde tilbake betalingen til varen er mottatt i retur på lageret vårt eller du har sendt oss dokumentasjon på at varen er returnert. Husk at varen alltid må sendes i forsvarlig emballasje, og at du selv bærer risikoen for varen frem til varen er mottatt på det aktuelle lageret. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktkostnader samt evt. sporingsnummer. Pakker sendt pr. etterkrav aksepteres ikke.

AP24 dekker ikke eventuelle kostnader i forbindelse med montering og demontering av vare, herunder verkstedsutgifter

10. Spesielle betingelser for kjøp av motorer


Utskiftningsmotorer og girkasser skal så vidt mulig returneres komplette. Alle enheter som sendes i retur, må tømmes for olje og andre væsker før forsendelse. Hvis dette ikke er gjort, kan du risikere å måtte betale for tømming, samt evt. rensing av fraktbil og beskadigelse av andre varer i bilen.

Noen motorer kan ha montert varmesensor med en indikator som smelter hvis motoren overopphetes. Overoppheting kan f.eks. skje ved mangelfullt vedlikehold, konkurransekjøring og ved kjøring uten riktig olje- eller vannstand.

Hvis varmesensorens indikator er smeltet, bortfaller reklamasjonsretten. I tillegg bortfaller reklamasjonsretten for næringsdrivende hvis motoren ikke er installert av en autorisert forhandler.

11. Spesielle betingelser for kjøp av andre varer


Toppstykker (ventiler, kamaksel eller lignende er ikke omfattet): Før montering skal toppstykket trykkprøves og planslipes. Hvis trykktesting viser feil på toppstykket, refunderes kostnaden for trykktesting mot fremvisning av kvitteringen for dette. For næringsdrivende imidlertid maksimalt opp til 500 kr. Elektroniske komponenter: De fleste elektroniske komponenter krever programmering etter montering. Du kan eventuelt kontakte et bilverksted for mer informasjon. Hvis forseglingen er brutt, bortfaller angreretten jf. §9 om angrerett. Ved levering av software bortfaller angreretten for både forbrukere og næringsdrivende når plomberingen er brutt.

Mekaniske deler: Brukte mekaniske deler har ofte fysiske skrammer og kan være tilsmusset. Det anbefales at du kontrollerer og sammenligner reservedelsnummeret fra din avmonterte del før du kjøper og monterer en ny enhet, så du er sikker på at du kjøper den riktige reservedelen.

Karosserideler: Karosseridelers tilstand kan avleses i kvalitetskoden ved varen. En brukt karosseridel vil ofte ha riper og småfeil som gjør det nødvendig med lakkering.

Lykter: Det kan forekomme riper på brukte lykter. Det er flere typer lyktesystemer. Du kan se hvilken type bilen din benytter ved å lese av lystypen på pæren. Xenon kontrollbokser og pærer er ikke en del av leveransen. Hvis en Xenon kontrollboks eller pære er montert på lykten, er denne derfor ikke omfattet av reklamasjonen.

Ruter: Det kan forekomme riper på brukte glass og ruter. Du kan sjekke om ruten du mangler er tonet ved å holde et hvitt stykke papir bak en av de andre rutene. AP24 gir ingen garanti for varmetråder eller antenner som er innebygget i rutene.

12. Personopplysninger


Det er viktig for AP24 at dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt. Du kan lese mer om personvernreglene våre her: www.autopart24.no/policies

13. Klagerett, lovvalg og verneting


Du er alltid velkommen til å kontakte AP24 hvis du ønsker å klage på en vare.

Hvis det ikke kan oppnås enighet om en klage, og hvis du er forbruker, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis vilkårene for å klage er oppfylt. Det kan klages til Center for Klageløsning via https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

EU-kommisjonens online klageportal kan også brukes til å sende inn klage, hvis du er forbruker. Det er spesielt relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. Klagen kan sendes inn på følgende lenke: http://ec.europa.eu/odr. Når du sender inn en klage, skal AP24s e-post: service@autoparts24.eu benyttes.

Hvis du er næringsdrivende, skal enhver tvist under avtalen bringes inn for de danske domstolene ved AP24s hjemting. Avtalen mellom deg og AP24, herunder disse handelsbetingelsene, er underlagt dansk rett med mindre annet følger av ufravikelige regler om forbrukerbeskyttelse i landet hvor du har bopel.

14. Kontaktinformasjon


Autoparts24 ApS
Tomsgårdsvej 19, 2400 Copenhagen
Telefon: +45 38 74 04 48

SE/CVR nummer: 39 89 47 26