Menu toggle

Velkommen

Brukte ac-boks fra bilopphuggerier

Finn nå:

Søk via: Nummerskilt | Original nummer | Bilmerker

Hvilket merke leter du etter?

Sorter etter:

Audi

Audi

Dele til salg: 1.665

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Dele til salg: 1.053

BMW

BMW

Dele til salg: 1.362

Citroën

Citroën

Dele til salg: 470

Ford

Ford

Dele til salg: 814

Hyundai

Hyundai

Dele til salg: 579

Mazda

Mazda

Dele til salg: 301

Nissan

Nissan

Dele til salg: 784

Opel

Opel

Dele til salg: 647

Peugeot

Peugeot

Dele til salg: 696

Seat

Seat

Dele til salg: 233

Skoda

Skoda

Dele til salg: 857

Toyota

Toyota

Dele til salg: 1.302

Volvo

Volvo

Dele til salg: 1.031

VW

VW

Dele til salg: 3.296

AC-boks: Hvilken oppgave det har, og hvordan du feilsøker det

Hva er et klimaanlegg?

En klimaanlegg, forkortet til et AC (air condition), er et bilsystem som brukes til å kjøle ned temperaturen inne i kjøretøyet. Klimaanlegget kan oppnå dette ved å fjerne kjøretøyets eksisterende varme og fuktighet, slik at systemet kan gi kjølig, tørr luft. Klimaanlegget er plassert foran radiatoren, og får derfor ofte navnet miniradiator.

Hva gjør et klimaanlegg?

I varmt vær er klimaanlegget ansvarlig for å gi et kjølig miljø i kjøretøyet ved å eliminere varme og fuktighet. De fleste moderne kjøretøyer har blitt utstyrt med et standard klimaanlegg. Det typiske klimaanlegget består av en kompressor, kondensator og fordamper.

Klimaanleggets funksjon krever et kjølemedium. Avkjølingsprosessen begynner når kompressoren drevet av serpentinbeltet komprimerer kjølemediet til flytende form. Resultatet er at dette skaper en høytrykkstilstand på væsken, som brukes til å drive væsken fra kompressoren gjennom slangene til kondensatoren.

Kondensatorens drift er analog med radiatorens. I kondensatoren kommer AC-slangene i kontakt med den kjøligere uteluften, og fjerner dermed varme fra væsken. Senere passerer kjølemediet gjennom AC inline-filteret som fjerner støvpartikler som kan absorberes fra uteluften. Det kjølige kjølemediet føres deretter til fordamperseksjonen gjennom en ekspansjonsventil eller et åpningsrør.

I fordamperen omdannes lavtrykkskjølemediet til gassform. Dette gjør at kjølemediet kan absorbere varme fra luften som passerer gjennom fordamperfinnene. Den absorberte varmen får den kjølige luften til å gå tilbake til kjøretøyets interiør mens kjølemediet forblir varmt og går tilbake til kompressoren, hvor den sykliske prosessen fortsetter.

Kan du skifte det selv?

Å bytte ut et defekt klimaanlegg selv er et bedre og et kostnadseffektivt alternativ enn å bruke en profesjonell. Du må imidlertid ha litt grunnleggende kunnskap om funksjon og reparasjon av klimaanlegget. Nedenfor finner du en veiledning for hvordan du bytter ut et defekt klimaanlegg.
 Åpne panseret og finn AC-ledningene.
 Koble fra batteripolene
 Tøm ut AC-systemet for å fjerne det nåværende kjølemediet
 Fjern ledningene på kompressorene og koble fra de elektriske kontaktene
 Fjern og skift ut de skadede AC-ledningene, o-ringene, kompressoren, kondensatoren eller fordamperen
 Lad opp AC-systemet med kjølemediet. Sørg for å sjekke at AC-ledningene ikke lekker.
 Koble til batteripolene igjen
 Slå på AC-systemet og bekreft at kald luft kommer ut av luftkanalen med motoren i gang.

Ting å vite og huske når du bytter ut et klimaanlegg.

Før du bytter ut klimaanlegget, må du være sikker på at det har en feil, og at det ikke er en annen kjølesystemkomponent. Derfor er det nødvendig å måle kabintemperaturen når AC er på før utskifting. Den anbefalte temperaturen bør variere fra 5°c til 10°c.

For det andre må du sjekke nivået på kjølemediet på AC-systemet. Lave kjølemiddelnivåer kan ikke effektivt kjøle ned bilens interiør. Dette vil gi deg en falsk oppfatning av at AC-en er skadet.

AC-ledningene blir deretter kontrollert for lekkasjer. Du kan gjøre dette ved å bruke et UV-fargestoff som enkelt identifiserer en lekkasje. Lekkasjen kan være et resultat av dårlig tetting eller skadet lager.

Ulike typer/generasjoner/modeller av delen

Bilklimaanlegget er stort sett delt inn i ekspansjonsventilsystemet og rørsystemet med fast åpning. De to systemene har et lignende driftsprinsipp, men skiller seg bare fra hverandre i komponenten som brukes til å senke trykket i kjølemediet. Til ekspansjonsventilsystemet brukes ekspansjonsventilen for å senke trykket, mens i den andre AC-typen brukes åpningsrøret.

Ulike underdeler av klimaanlegget

Komponentene til klimaanlegget inkluderer:
 Kompressor. Kompressoren brukes til å sette kjølemediet under trykk for å kjøle ned luft, overvåke og kontrollere temperatureffekten og flytte luft til kondensatoren.
 Kondensator. Kondensatoren brukes til å redusere temperaturen på det varme komprimerte kjølemediet.
 Ekspansjonsventil eller åpningsrør. Denne komponenten er avhengig av kjøretøyets merke. Noen har et åpningsrør mens andre har en ekspansjonsventil, men begge tjener samme formål. De brukes begge til å overvåke temperaturen og trykket i AC-systemet og regulere mengden kjølemedium som går til fordamperen.
 Mottaker/ tørker/ eller akkumulator. En mottaker/tørker brukes med en ekspansjonsventil, mens en akkumulator brukes med et åpningsrør. Denne komponenten er fylt med et tørkemiddel som skiller væsker fra gasser. Det brukes også som et filter for systemet.
 Fordamper. Den omdanner kjølemediet fra væske til gassform og sprer samtidig varme og kjøler det ned.

Identifisere problemer eller symptomer på feil/problemer

Når klimaanlegget er i ferd med/har sviktet, gir bilen deg mange signaler. For å være i forkant av problemet, må du være klar over symptomene på feil. Nedenfor er noen av de synlige tegnene
 Utilstrekkelig kjøling
 Ubehagelig lukt fra luftkanaler
 Olje lekker
 Overoppheting av motoren
 Vann siver inn i kabinen
 Merkelig støy.

Ofte forekommende problemer med delen

I tilfelle du opplever et defekt AC-system, er dette mulige årsaker til problemet:
 En kjølemiddellekkasje forårsaket av en defekt 0-ring eller dårlig tetning
 En tilstoppet ekspansjonsventil eller åpningsrør
 Skadet kondensator, fordamper eller kompressor
 Feil på viftemotor eller viftemotormotstanden.

Normal levetid

Selv om klimaanlegget er designet for å vare livet ut, kan det bli skadet for tidlig. Dets omtrentlige levetid er 10 til 15 år.

Andre deler som bør skiftes ut eller fikses ved utskifting av klimaanlegget

For optimal ytelse må du bytte ut mer enn klimaanlegget i systemet. De andre komponentene som kan trenge utskifting er kondensatorviftemotoren, driftskondensatorer og AC-kontakter (relé). Du kan kjøpe alle disse delene på autoparts-24.no.

Hvordan sikre at du kjøper riktig del til akkurat din bil

Du vil kunne velge riktig klimaanlegg avhengig av bilmodellen din. Hvis du ønsker å redusere kostnadene ved en gjør-det-selv-tilnærming, kan du til og med redusere driftskostnadene ytterligere ved å kjøpe en brukt del. Du må imidlertid kjøpe et brukt OEM klimaanlegg for å være sikker på kompatibiliteten. Alle brukte OEM-deler kan bli funnet på autoparts-24.no

Konklusjon

Å bruke en bil med et skadet klimaanlegg er nær en umulig oppgave. Derfor er det viktig å finne en erstatning for denne delen. Med tanke på pris, er å velge et brukt OEM klimaanlegg det ideelle alternativet for å redusere reparasjonskostnadene. Heldigvis er denne spesifikke delen lett tilgjengelig på autoparts-24.no

Siste produkter

: